Vitajte na stránke EUROTRUCKS SK s.r.o.


EUROTRUCKS SK s.r.o. je logistická a dopravná spoločnosť zameraná na medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu v rámci Európy.

POSLANIE

Sme európska dopravca zameraný na poskytovanie služieb v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave.

VíZIA

Pre trh sa snažíme zamerať na poskytovanie kvalitných prepravných služieb za primerané ceny pre našich zákazníkov.

Veríme v kvalitu: 

- Kvalita poskytovaných služieb je priorita, preto zamestnávame iba vyškolených vodičov, ktorí ovládajú cudzie jazyky.
- Kvalita a spoľahľivosť našej flotily je naša daľšia priorita. Kontrola a údržba vozidiel je preto nevyhnutná a je vykonávaná v pravidelných intervaloch.

Veríme v efektívnosť nákladov:

- Našim cieľom je redukovať naše prevádzkové náklady a efektívne využívať vstupy. Každý kilometer je pre nás veľmi dôležitý.
- Nemáme reklamnú stratégiu, pretože chceme šetriť náklady, kdekoľvek je na to priestor.
- Pri obstáravaní a predaji našich vozidiel sa snažíme o vyjednanie čo najlepších cien.
- Znižovanie spotreby paliva je pre nás základnou ideou.
- Veríme a snažíme sa aplikovať moderné technológie, ktoré sú dôležitým nástrojom pri znižovaní nákladov

Neustále pracujeme na znižovaní produkcie emisíí škodlivín, ktoré vznikajú pri našej činnosti:

- Investujeme do najnovších technológii pre znižovanie emissí CO2.
- Požadujeme od našich vodičov aby rešpektovali životné prostredie a správali sa voči nemu ohľaduplne.

Veríme v bezpečnosť na cestách: 

- Predovšetkým uplatňujeme pravidlo "vidieť a byť videný".

Komunikacia:


Spoločnosť EUROTRUCKS-SK sro, je vážne znepokojená kvôli obvineniam, ktorým musí v poslednej dobe čeliť.

Spoločnosť prevádzkuje svoje prepravné služby na europskej úrovni a spľňa všetky požiadavky pre svoje fungovanie.

EUROTRUCKS-SK sro, je nezávislou a samostatnou spoločnosťou , ktorá spolupracuje s miestnymi úradmi.

Všetci naši vodiči majú pokryté sociálne poistenie, a sú riadne nahlásení v príslušnej inštitúcii. Spoločnosť, taktiež, prispieva na doplnkové nemocenské pripoistenie, ktoré slúži na pokrytie nepredvídaných situácií.

Spoločnosť sa dištancuje od uvedených obvinení, nerešpekovania pracovných postupov a nariadení pri riešeni vzniknutej nehode :

  • Pri vzniknutej nehode vodič odmietol lekárske ošetrenie a odchod domov na preliečenie.
  • Vodič odmietol využit služby poskytnuté našim klientom, kde sa spomínaná nehoda stala.
  • Vodič ako držitel ADR osvedčenia mal by poznať riziká  spojené s neuváženým konaním.
  • EUROTRUCKS-SK sro, má za úlohu poskytovať, čo najlepšie prepravné služby pre svojich zákazníkov. Medzi naše hodnoty a priority v neposlednom rade, patrí aj starostlivosť o vodičov.